Hesea koulutusohjelma Ensiapukurssit kuluttajille, yrityksille
sekä seuroille ja yhteisöille

Etsittekö ensiapukurssia, joka palvelee juuri teidän seuran, yrityksen tai ryhmän tarpeita?

Hesea ensiapukurssit

Hesean koulutusohjelmien mukaiset ensiapukurssit sisältävät aina runsaasti harjoittelua sekä aktivoivia pohdintatehtäviä. Koulutuksen painotukset suunnitellaan tilaajan tarpeisiin sopivaksi, jolloin oppi voidaan kohdistaa juuri kyseisen alan tyypillisimpiin ensiaputarpeisiin.

Hesean ensiapukurssit on mahdollista myös räätälöidä täysin tilaajan toiveiden mukaan. 

Hesean koulutusohjelman mukaiset ensiapukurssit voidaan järjestää sekä lähiopetuksena että osallistavina webinaareina. Suoritettuaan kurssin hyväksytysti osallistuja saa todistuksen.

Hätäensiapukurssi 4–8 h

550 - 900 € + alv 24 % / kurssi

Hätäensiapukurssi 4–8 tuntia

4–8 oppitunnin (á 45 minuuttia) mittainen ensiapukurssi, jonka aikana kurssilainen oppii toimimaan hätäensiapua vaativissa tilanteissa.

Kurssit sisältävät runsaasti harjoitteita sekä osallistavaa oppimista.

Kurssimuoto

Kurssi voidaan järjestää lähiopetuksena tai webinaarimuotoisena etäkoulutuksena.

Kurssin sisältö
 • Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Hätäpuhelun soittaminen
 • Reagoimattoman, mutta hengittävän henkilön ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys
 • Neuvovan defibrillaattorin käyttö osana elvytystä
 • Runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkiertoshokin ensiapu
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä

 

Pidemmillä hätäensiapukursseilla käydään lisäksi valinnaisesti osioita seuraavista aiheista:

 • Tyypilliset sairauskohtaukset
 • Haavojen ensiapu
 • Palovammojen ensiapu
 • Myrkytystilanteiden ensiapu
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Muut tapaturmat (nenäverenvuoto, sähköisku, silmävamma, pään vamma)
 • Henkinen ensiapu
 • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveyden edistäminen
Hinta

4 tunnin hätäensiapukurssi:

550 € + alv 24 % / kurssi

8 tunnin hätäensiapukurssi:

900 € + alv 24 % / kurssi

Hinta sisältää koulutuksen enintään 20 henkilölle tilaajan järjestämässä paikassa.

Yli 50 km / suunta etäisyydellä järjestettävän kurssin hintaan lisätään matkakulut Verohallinnon voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Suuremmat ryhmät – pyydä tarjous!

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Ensiavun peruskurssi 16 h

1 400 € + alv 24 % / kurssi

Ensiavun peruskurssi 16 tuntia

16 oppitunnin (á 45 minuuttia) mittainen ensiapukurssi, jonka aikana kurssilainen oppii toimimaan niin hätäensiapua vaativissa tilanteissa kuin vähemmän kiireellisissä ensiaputehtävissäkin.

Kurssi sisältää runsaasti harjoitteita sekä osallistavaa oppimista.

Kurssimuoto

Kurssi voidaan järjestää lähiopetuksena tai webinaarimuotoisena etäkoulutuksena.

Kurssi on mahdollista järjestää myös yhdistelmäkoulutuksena, jossa ensimmäinen päivä käydään läpi webinaarina ja jälkimmäinen lähiopetuksena.

Kurssin sisältö
 • Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Hätäpuhelun soittaminen
 • Reagoimattoman, mutta hengittävän henkilön ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys
 • Neuvovan defibrillaattorin käyttö osana elvytystä
 • Runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkiertoshokin ensiapu
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Tyypilliset sairauskohtaukset
 • Haavojen ensiapu
 • Palovammojen ensiapu
 • Myrkytystilanteiden ensiapu
 • Nivelvammat ja murtumat
 • Muut tapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy
 • Henkinen ensiapu
Hinta

1 400 € + alv 24 % / kurssi

Hinta sisältää koulutuksen enintään 20 henkilölle tilaajan järjestämässä paikassa.

Yli 50 km / suunta etäisyydellä järjestettävän kurssin hintaan lisätään matkakulut Verohallinnon voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Suuremmat ryhmät – pyydä tarjous!

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Ensiavun jatkokurssi 16 h

1 400 € + alv 24 % / kurssi

Ensiavun jatkokurssi 16 tuntia

16 oppitunnin (á 45 minuuttia) mittainen ensiapukurssi, jonka aikana kurssilainen syventää osaamistaan niin hätäensiaputilanteissa kuin kiireettömissäkin ensiavun tehtävissä. Kurssilainen oppii ymmärtämään syvemmin syitä toimintojen taustalla ja arvioimaan autettavan tilaa.

Kurssi sisältää runsaasti harjoitteita sekä osallistavaa oppimista.

HUOM: kurssille osallistumisen edellytyksenä on edeltävästi suoritettu ensiavun peruskurssi tai sitä vastaavat tietotaidot.

Kurssimuoto

Ensiavun jatkokurssit voidaan järjestää lähiopetuksena. Erikseen sovitusti järjestäminen yhdistelmäkoulutuksena on myös mahdollinen, joskaan ei suotava, sillä jatkokurssimme perustuu pitkälti harjoitteluun autenttisen tuntuisissa tilanteissa.

Kurssin sisältö
 • Toiminta onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
 • Hätäpuhelun soittaminen
 • Reagoimattoman, mutta hengittävän henkilön ensiapu
 • Painelu-puhalluselvytys (aikuinen + lapsi)
 • Neuvovan defibrillaattorin käyttö osana elvytystä
 • Runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen, verenkiertoshokin ensiapu
 • Vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Tyypilliset sairauskohtaukset (kertaus, syventävä osio)

 

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä

 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
 • Rintakehän, vatsan ja lantion alueen vammat sekä sisäinen verenvuoto
 • ranka- ja raajavammat
 • pään ja kasvojen alueen vammat
 • loukkaantuneen siirtäminen ja kuljetus

Autettavan tilan seuranta ja tarkkailu

 • peruselintoiminnot ja niiden arviointi
 • ensiapuasennot
 • kylmän ja lämmön vaikutus ensiavussa sekä niiden aiheuttamat sairastumiset

Muut, erikseen ryhmäkohtaisesti sovittavat aiheet

Hinta

1 400 € + alv 24 % / kurssi

Hinta sisältää koulutuksen enintään 20 henkilölle tilaajan järjestämässä paikassa.

Yli 50 km / suunta etäisyydellä järjestettävän kurssin hintaan lisätään matkakulut Verohallinnon voimassa olevan päätöksen mukaisesti.

Suuremmat ryhmät – pyydä tarjous!

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.